lära när gammal

Fortbildning i Äldreomsorg. ganska tufft detta egentligen. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal liksom lärare är verkligen personer med ett ansvarsfullt jobb.De tar hand om oss när vi är sjuka, när vi inte kan klara oss själva; när våra vänner inte längre kan hjälpa till. De tar hand om de som är lite äckliga och det är mycket jobb med det. Samtidigt får ingen av de ovan nämnda yrken riktigt beröm för det jobb de gör. Hur kan det vara så egntligen? Våra barn är i skolan så många timmar och trots det vill vi inte investera i bra lärare och undervisning?